Video: Saunan purku
Video: Saunan purku

Vanhan saunan remontti alkaa purkutyöllä. Katso saunanpurkuvideo.

Näitä tarvitset: