Vinkkejä remontointiprojektiin
Vinkkejä remontointiprojektiin

Vinkkejä ja ideoita onnistuneeseen lopputulokseen. Lue ja ota mallia.

Kodin remonttitarve tulee monesti esiin, kun huonetilat alkavat näyttää nuhjaantuneilta, kylpyhuone vanhanaikaiselta, tai sen rakenteissa havaitaan kosteusvaurioita tai keittiön kalusteet näyttävät aikansa eläneiltä. Mitä remonttiprojektiin lähtiessä on hyvä huomioida?

Luotettava tieto ja suunnittelun ja rakentamisen ammattilaiset auttavat varmistamaan remonttiprojektin onnistumisen ja hyvän laadun. Kevyt pintaremontti toki tulee halvemmaksi, mutta jos talon rakenteissa onkin jotain perustavaa laatua olevaa korjaustarvetta, saattaa pintaremonttiin käytetty aika, vaiva ja raha mennä hukkaan.

Suunnittele huolella

Omakotitalon tai asunnon kokonaisvaltainen remonttiprojektin toteuttaminen vaatii huolellista alkuselvittelyä ja hyviä suunnitelmia. Jos talon rakenteiden kunto ja korjaustarve on tiedossa, on helppo lähteä aikatauluttamaan tärkeimpiä ja kiireellisimpiä korjauksia.

Huomioi hankkeen suunnitteluvaiheessa:

  • lähtötietojen riittävyys
  • mahdollinen rakennusluvan tarve
  • asumismuoto ja sen tuomat oikeudet ja velvollisuudet
  • kotitalousvähennyksen hyödyntämisen mahdollisuus
  • laadi hankkeelle rahoitussuunniteluma ja alustava aikataulu, jotka ohjaavat sitä toteutettaessa
  • arvioi oman työn osuus realistisesti


Kuntotarkastus ohjaa oikeisiin kohteisiin

Remonttiin lähdettäessä on tärkeää selvittää rakenteiden kunto, vaurioiden laajuus ja syy. Muuten saattaa käydä niin, että korjaukset kohdistuvat väärään asiaan ja itse vaurion aiheuttaja jää korjaamatta ja rakenteiden pilaantuminen jatkuu entiseen tapaan.

Pätevä ja ammattitaitoinen kuntotarkastaja pystyy kokemuksen ja oikeiden mittausmenetelmien avulla määrittelemään tarvittavat korjaustyöt ja parhaiten soveltuvan työjärjestyksen. Tärkempiä kuntotutkimuksen kohteita ovat ullakkotila, ylimmän kerroksen vinot katto- ja yläpohjarakenteet, rossipohjarakenteet, maanvaraiset alapohjat, seinärakenteiden alareunat, kellaritilojen seinä- ja lattiarakenteet sekä asunnon märkätilojen rakenteet.

Kysy lisää kuntotarkastuksesta lähimmästä Rautiastasi. Puolueettomat kuntotarkastukset toteutetaan yhteistyössä insinööritoimisto Anticimex Raksystemsin kanssa.

Selvitä luvat ajoissa

Talon korjaukseen vaaditaan usein rakennusviranomaisen lupa. Luvan ja lupahakemukseen liitettävien asiakirjojen tarve riippuu remontin laajuudesta. Perusparannukseen tarvitaan aina rakennuslupa. Vähäiset kunnossapitoluonteiset korjaukset sen sijaan voidaan tehdä ilman lupaa.

Lupa-asia on kulloinkin syytä selvittään kunnan rakennustarkastajan tai rakennusvalvontaviranomaisen kanssa. Rakennusvirastosta saa tarvittavat hakulomakkeet ja ohjeet liitettävistä asiakirjoista. Lupamenettelyssä on eroja paikkakunnittain.

Vastuukysymykset, ilmoitusvelvollisuus ja valvonta

Työn suunnitteluun, tilaamiseen ja tekemiseen sekä vastuukysymyksiin ja työn valvontaan tarvitaan selkeitä ohjeita. Kirjallisten sopimusten käyttö selventää tehtävänjaot ja turvaa hankkeen kutakin osapuolta.

Remontoijalla on velvollisuus ilmoittaa korjaustöistä ennen niiden aloittamista joko yhtiön hallitukselle tai isännöitsijälle, jos muutostyö voi vaikuttaa kantaviin rakenteisiinn, eristyksiin, taloon asennettuihin vesi-, sähkö-, kaasu-  tai vastaaviin johtoihin tai ilmanvaihtojärjestelmiin.

Hallituksella ja isännöitsijällä on oikeus valvoa, että muutostyö suoritetaan rakennusta vahingoittamatta ja hyvän rakennustavan mukaisesti. Korjausvastuun jakautuminen osakkeenomistajien ja yhtiön kesken esitetään mm. Suomen Kiinteistöliiton julkaisemassa Vastuunjakotaulukossa sekä julkaisussa Korjauskustannusvastuu asuntoyhtiössä. Yhtiöjärjestyksessä voi myös olla määräyksiä korjausvastuun jakautumisesta.

Remontille työjärjestys ja aikataulu

Onnistuessaankin kodin remontointi kestää yleensä viikkoja, remontin laajuudesta ja luonteesta johtuen jopa kuukausia. Pitkäkestoisimpia remontteja ovat rakenteita muuttavat työt, kuten vesi- ja viemärikorjaukset isoissa asuntoyhtiöissä.

Mikäli remontin aikana joudutaan asumaan talossa, on korjaaminen suunniteltava siten, että remontti etenee huone kerrallaan. Mikäli asuintilat ovat kahdessa kerroksessa, toinen kerros voidaan pyhittää asumiskäyttöön. Vesi- ja viemärityöt sekä keittiön ja peseytymistilojen kunnostaminen vaativat eniten järjestelyitä asumiseen.

Kustannukset kurissa

Laajojen peruskorjauksen kustannusten selvittäminen ja kustannusarvion laatiminen on erittäin vaativa työ, koska lopullisten korjausten laajuutta ei tiedetä ennen kuin purkutyöt on tehty. Korjaustyölle kannattaakin laatia ammattilaisen kanssa budjetti, jossa huomioidaan ns. worst case eli laajin mahdollinen remontti. Budjettia laadittaessa on tarkasteltava oman varallisuuden riittävyyttä ja remontin kannattavuutta yleensä.

Peruskorjauksen edetessä pidetään tiukkaa budjettikuria, ja jos jossakin kohdin kustannukset ylittyvät, on heti mietittävä missä "otetaan takaisin". Eli jossakin myöhemmässä vaiheessa on siis vastavuoroisesti tingittävä vaatimustasosta.

Muista hyödyntää kotitalousvähennys

Kotona teetetyn työn kustannukset voi osittain vähentää veroista. Kotitalousvähennys koskee useimpia remontteja, mutta ei uudisrakentamista. Vähennys on henkilökohtainen ja sen voivat tehdä molemmat puolisot. Tarkat ohjeet löytyvät verottajan kotisivuilta www.vero.fi.

 

Teksti: Mikko Juva, Raksystems Oy