Kattoremontti kannattaa

Kattoremontti kannattaa

Hyvin suunniteltu ja toteutettu kattoremontti takaa turvallisen suojan säältä kuin säältä. Vaaratilanteet vältetään huolehtimalla kattoturvallisuudesta.

Kattoremonttia suunnitellessa ensimmäiseksi kartoitetaan katon ja alusrakenteiden todellinen kunto. Ammattilaisen tekemässä kartoituksessa käydään läpi katon suoruus, tuuletuksen riittävyys, kattotuolien kunto, aikaisemmat ongelmat ja niistä aiheutuvat korjaustarpeet. Samalla tarkastetaan yläpohjan eristyksen riittävyys ja tiiviys. Jos tarvetta ilmenee, tulee eristystä lisätä ja varmistaa höyry- ja ilmasulun toimivuus.

Kattoremontin suunnittelun yhteydessä tehdään myös päätös toteuttajasta: halutaanko urakka teettää kattourakoitsijalla vaiko ryhtyä hommaan itse? Urakoitsijaa käytettäessä täytyy muistaa ottaa huomioon, että rakennuttajan on itse valvottava lopputuloksen laatu, ellei kohteessa ole erikseen ulkopuolista valvojaa.

Omatoimiasentajan on puolestaan noudatettava tuoteasennusohjeiden lisäksi kaikkia kattorakentamisen turvamääräyksiä, kuten kaiteiden ja turvavaljaiden käyttöä. Myös rakennusjäte on käsiteltävä asianmukaisesti.

Toteutustavasta huolimatta korjaussuunnitelma kannattaa teettää alan ammattilaisella ennakkoon.

Lumiesteillä ja sadevesijärjestelmällä turvallisuutta

Kiinteistön omistajan ja haltijan tehtävänä on luoda katolla työskentelevälle määräysten mukaiset, turvalliset työolosuhteet eli huolehtia riittävistä kattoturvavarusteista sekä niiden kunnossapitämisestä.

Ylipäätään kattoturvallisuus ja kattoturvalaitteiden tila Suomessa ei ole kunnossa: keskimäärin jopa 38 prosentissa kiinteistöistä on jotakin huomautettavaa. Vaaratilanteita voidaan välttää oikeilla kattoturvatuotteilla, kuten lumiesteillä, hätäpoistumisteillä sekä kunnollisella sadevesijärjestelmällä.

Lumiesteiden määrää ja sijoittamista kannattaa miettiä ajan kanssa ja ammattilaisten apua käyttäen. Lain minimivaatimus ei vielä takaa turvallisinta lopputulosta. Suositeltavaa on asentaa lumiesteet koko katon leveydeltä, mikä takaa parhaan suojan jopa tuhansien kilojen lumimassoilta.

Sadevesijärjestelmällä huolehditaan sade- ja sulamisvesien keräämisestä katolta. Järjestelmän tulee johtaa vedet hallitusti katolta alas ja edelleen pois perustusten läheisyydestä. Sadevesijärjestelmästä tulee tehdä tarkka ennakkosuunnitelma ennen remonttia, jotta jälkikäteen ei jouduta tekemään kompromissiratkaisuja huollettavuuden tai toimivuuden kanssa.

Teräskate kestää jopa sukupolvia

Ylivoimaisesti suosituin katemateriaali on teräskate. Sillä on muihin katemateriaaleihin verrattuna vähäisempi huoltotarve, ja teräskate on kestävää mutta kevyttä, painoltaan vain viisi kilogrammaa neliömetriltä. Suomen pitkäaikaisimmat katot ovatkin usein teräskattoja. Säännöllisesti tarkastettuna ja tarpeen mukaan huollettuna teräskatto voi kestää satoja vuosia.

Teräskatteen valintaan vaikuttavat omien mieltymysten lisäksi katon kaltevuus ja mahdolliset kaavamääräykset. Esimerkiksi loivempiin kattoihin soveltuu paremmin perinteiset suorat profiilit tiilikuvioisten sijaan.Rautialta saa erilaisia, katon mukaan tehtyjä kateratkaisuja. Elegantti-lukkosaumakate on perinteisen konesaumakaton modernimpi versio, jossa raaka-aineena on erikoislujaa Puralmatta-pinnoitteista rakenneterästä. Weckmanin tiilikuvioidut teräskatteet valitaan ominaisuuksien mukaan riippuen halutusta profiilin korkeudesta, tiilikuvion pituudesta ja tiilikuvion muodosta. Myös suorauraisia poimulevyjä on laaja valikoima.

Kattoturvallisuus kunnossa?

  • Suomen rakentamismääräyskokoelman osa F2 rakennuksen käyttöturvallisuudesta määrää, että rakennuksen huoltamisen turvallisuus on varmistettava.
  • Katon kaikkien turvavarusteiden tulee asennettuna kestää niille tarkoitettu kuorma. Varusteet on myös tarkastettava ja huollettava säännöllisesti. Erityisesti talven ja lumen painon rasitusten jälkeen turvavarusteet tulee huolella tarkastaa ennen seuraavaa käyttöä.
  • Katolla sijaitseville savupiipuille, ilmanvaihtolaitteille sekä muille säännöllistä käyntiä vaativille rakennusosille ja laitteille on järjestettävä tarkoituksenmukainen, katkeamaton kulkutie. Katolla, joka on kaltevampi kuin 1:5, kattokulkutie rakennetaan kattosiltaa ja tikasaskelmia käyttäen.
  • Nuohouksen helpottamiseksi kattosilta tulisi viedä mahdollisimman lähelle piippua.
  • Kulkutiet tulisi ulottaa kaikille muillekin huollettaville kohteille, kuten ilmanvaihtolaitteiden poistoputkille.
  • Kun talotikkaan nousukorkeus ylittää kahdeksan metriä, portaat on varustettava turvakiskolla tai selkäsuojuksella.
  • Vesikourut on suositeltavaa puhdistaa vähintään kerran vuodessa.


Asiantuntijoina jutussa Juha Weckman Weckman Steelilta ja Jaakko Rautakorpi Nescolta.

Teksti: MCI Press / Alisa Kettunen