säännöt

Rautian lahjakortti - arvonnan säännöt

 

1. Järjestäjät ja yhteistyökumppanit

 Arvonnan järjestäjä:

Rautakesko Oy, y-1643256-1/ Rautia-ketju

Tikkurilantie 10

01380 Vantaa

2. Arvonta

 Arvonnassa arvotaan 3 kpl Rautian lahjakortteja. Yhden lahjakortin arvo on 500 euroa. Voittaja voi käyttää lahjakortin Rautian tuotteisiin ja palveluihin.

 Arvonnan järjestäjä maksaa palkintojen tässä mainitusta arvosta arpajaisveron.

 Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi.

 Voittajat arvotaan 16.11.2015 mennessä ja voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti voittajan ilmoittamaan puhelinnumeroon tai sähköpostiosoitteeseen. Jos voittajaa ei tavoiteta kymmenen arkipäivän kuluessa arvonnasta, arvotaan uusi voittaja. Arvonnan järjestäjä ei korvaa palkintoa mikäli osallistujaa ei tavoiteta, tai hän on antanut virheellisen puhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen tai ne ovat epäselvänä tulkinnanvaraisia.

 Voittajan nimi ja kuva voidaan julkaista arvontaan osallistuneille osoitetuissa sähköposteissa, sekä järjestäjän ja yhteistyökumppaneiden Internet-sivustoilla ja muun kampanjatiedottamisen yhteydessä. Lisäksi voittaja sitoutuu haastattelun antamiseen ja julkaisemiseen siitä, miten hän on käyttänyt voittamansa lahjakortin.

 Palkinto tullaan luovuttamaan voittajaa lähimpänä olevassa Rautia -kaupassa Rautakesko Oy:n erikseen ilmoitettaman ajankohtana. Palkinnon voittaja on velvoitettu tulemaan osoitettuun myymälään osoitettuna aikana omakustanteisesti lunastamaan palkinto. Palkinnot tullaan luovuttamaan vuoden 2015 aikana.

 

 

3. Osallistumiskelpoisuus

 Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset täysi-ikäiset henkilöt lukuun ottamatta alla mainittuja poikkeuksia.

 Arvontaan eivät saa osallistua Rautakesko Oy:n tai sen tytäryhtiöiden työntekijät eivätkä heidän perheenjäsenensä. Myöskään K-rauta-, Rautia- taikka K-maatalous -ketjuihin kuuluvien yritysten työntekijät tai heidän perheenjäsenensä eivät saa osallistua arvontaan.

 Arvontaan osallistuminen vaatii tuotteen ostamista Rautian verkkokaupasta. Arvontaan saa osallistua ainoastaan omalla nimellä ja omalla sähköpostiosoitteella.

 

4. Osallistumisaika

 Arvontaan voi osallistua 2.11.–8.11.2015 välisenä aikana ellei toisin ilmoiteta.  Arvonta voidaan myös lopettaa edellä mainittua päivämäärää aiemmin tai sen viimeistä osallistumispäivää voidaan siirtää eteenpäin. Arvonta tapahtuu 16.11.2015 mennessä.

 

5. Osallistuminen

 Arvontaan voi osallistua vain ostamalla tuotteen/tuotteita Rautian verkkokaupasta. Kilpailun säännöt ovat löydettävissä osoitteen www.rautia.fi kautta. Osallistuminen tapahtuu automaattisesti ostamalla tuotteen/tuotteita Rautian verkkokauipasta. Sama henkilö voi osallistua arvontaan niin monta kertaa kuin haluaa, mutta sama henkilö voi voittaa vain yhden lahjakortin.

 

Asiakkaan tulee säilyttää kuitti ostotapahtumasta.

 

6. Järjestäjän vastuu

 Arvonnan järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä virallisissa säännöissä mainitun palkinnon yhteisarvoa.

 Arvonnan järjestäjä ja arvonnan tekninen toteuttaja eivät vastaa kolmansista osapuolista johtuvista ongelmista kuten ongelmasta yleisessä Internet-verkkoyhteydessä, arvontaan osallistuvan henkilön palomuurin tai virustorjuntaohjelmiston toiminnasta johtuvista ongelmista tai arvontaan osallistuvan henkilön tahallisesta tai tahattomasti haitallisesta käyttäytymisestä, eikä mistään näiden takia aiheutuneista vahingoista.

 Arvonnan järjestäjä ja tekninen toteuttaja eivät ota myöskään vastuuta osallistujan tietokoneelle tai muulle omaisuudelle tulleista vahingoista tai viruksista, jotka ovat aiheutuneet sivuston käytöstä tai siihen kirjautumisesta tai tästä sivustosta ladatusta tai tästä sivustosta peräisin olevasta materiaalista, datasta, teksteistä, kuvista, videoista tai äänestä.

 Palkinnon vastaanottaja vapauttaa Rautakesko Oy:n, arvonnan yhteistyökumppanit, osallistuvat vähittäismyynti­pisteet tai edellä mainittujen osapuolten yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan.

 

7. Henkilötietojen käsittely

 Arvonnan osallistumisen yhteydessä saatuja henkilötietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin, kuin arvonnan suorittamiseen. Saatuja henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti. Kampanjan aikana kaikki siihen osallistuneet henkilöt voivat saada arvontaan liittyvää informaatiota sähköpostitse.

 

8. Tavaramerkit ja tekijänoikeudet

 Kaikki tässä arvonnassa esiintyvä materiaali on suojattu tekijänoikeudella, ellei muuten ilmoiteta. Kaiken materiaalin käyttö on kielletty ilman Rautakesko Oy:n kirjallista lupaa.

 Nämä arvontasäännöt koskevat kaikkia osanottajia. Osallistumalla tähän arvontaan osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää itselleen oikeuden sääntömuutoksiin. Arvontasääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee järjestäjä.