Säännöt
Säännöt

Kilpailun nimi: Pelit ja vehkeet -sisäpiirin tuotetestaus
Arvonnan säännöt ja ehdot
Järjestäjä ja osallistuminen

Kampanjan järjestäjä on Rautakesko Oy / Rautia-ketju. Testaajaksi voi hakea aikavälillä 3.-16.10.2016. Jokaiselle valitulle testaajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Testaajat valitaan hakuajan puitteissa.

Testiryhmään hakeminen

Sisäpiirin testiryhmään hakijoiden joukosta valitaan yksi testaaja per Rautia-tuote. Testiryhmään voi hakea kuka tahansa 15 vuotta täyttänyt. Ammattilaisten testattavaksi tarkoitettuja tuotteita varten hakijalla tulee olla rakennusalaan liittyvä yritys tai toiminimi tai hakijan tulee työskennellä alan töissä. Hakeminen tapahtuu täyttämällä verkkosivun hakulomake, liittämällä siihen esittelyvideon kuvaus ja valitsemalla testattavaksi haluttava tuote.

Testaaminen ja tuotepalkinnot

Tuotetestaajaksi voi hakea kulloinkin haussa oleville tuotteille. Tuotteet ovat ilmoitettu erikseen Rautian Pelit ja vehkeet -sivuston "Hae testaajaksi" -sivulla. Jokaiselle tuotteelle valitaan hakemuksien perusteella yksi (1) testaaja, joille toimitetaan veloituksetta yksi hakemuksessa valituista tuotteista. 

Testaaja saa pitää tuotteen sillä ehdolla, että hän toimittaa Rautian käyttöön valokuvia sekä videon, josta käy ilmi seuraavat asiat:

  • Työkohde & työvälineet
  • Työvaiheet
  • Tunnelmat
  • Loppuarvio tuotteesta

Materiaali tulee toimittaa Rautian käyttöön testaajahaun yhteydessä ilmoitettuun ajankohtaan mennessä. Lisäksi testaajan tulee osallistua myöhemmin mahdollisesti toteutettaviin haastatteluihin.

Tekijä luopuu oikeuksistaan tuottamiinsa materiaaleihin ja sallii Rautian käyttää sisältöjä markkinointiviestinnässään. Rautia pidättää oikeuden muokata sisältöjä.

Yksi henkilö voi testata vain yhtä tuotetta ja tulla valituksi testaajaksi vain kerran. Mikäli testaajan hakemus on puutteellinen, vilpillinen tai tiedot virheellisiä tai testaajaa ei pystytä tavoittamaan 1 viikon kuluttua valinnasta, valinta suoritetaan uudelleen. Tuotteen toimitus sovitaan yhdessä testaajan ja Rautian kanssa.

Järjestäjän vastuu

Järjestäjän kollektiivinen vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä virallisissa säännöissä mainitun palkinnon arvoa. Palkinnon vastaanottaja vapauttaa järjestäjän ja palkinnon toimittajan kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta Sisäpiirin testiryhmään tai palkintotuotteen lunastamisesta tai käyttämisestä. Voittaja vastaa kaikista muista voiton hyväksymiseen tai sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista. Palkintoa ei vaihdeta rahaksi tai muuhun tuotteeseen.

Osallistumalla tähän kilpailuun osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun virallisia sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää itselleen oikeuden sääntömuutoksiin.