Piha ja puutarha

Piha ja puutarha

Piha-alueen toimintamahdollisuudet halutulla tavalla ovat tärkeä osa vapaa-aikaa. Hyvin suunniteltu, rakennettu ja hoidettu piha antaa viihtyisän ja huolitellun vaikutelman koko mökkikiinteistöstä.

1. Kasvillisuus, puiden kaato
2. kotipuutarha mökillä
3. kasvihuoneet
4. pihakiveykset, pengerrykset
5. pihavajat, autokatokset, leikkimökit

Suunnittele ensin

Pihan suunnittelu on kuin palapelin kasaamista. Osa näistä paloista koostuu virallisemmista lupa-asioista. Seuraavaksi tulevat vapaammin valittavat palaset, jotka muodostuvat asukkaiden tarpeista. Pihasuunnittelussa hyödynnetään alueen luonnonmukaiset mahdollisuudet. Näitä ovat mm. maaston tasoerot, mahdollinen rannan muoto, alkuperäinen kasvillisuus, päivänvalon kierto, ja erilaiset näkösuojaa tarjoavat vaihtoehdot.

Tässä vaiheessa mietitään erilaisten toimintojen sijoittelu ja kasvialueiden hahmottelu. Myös pihalle tulevien erilaisten rakenteiden sijoittelu vaikuttaa kokonaissuunnitelmaan. Erilaiset pintamateriaalit ja kasvialueet huomioidaan uudisrakentamisen maansiirtotöissä jo heti rakentamisen alkuvaiheessa. Ajan oloon tarpeet muuttuvat, joten pihan käytön suunnitteluun palataan usein myös vanhassa talossa.

Työselostuksia ja tarkempia työohjeita tarvitaan erityisesti pihakivetyksistä ja piha-alueen puurakennelmista kuten terassista ja puuaidasta. Osa pihalle tulevista rakennelmista edellyttää vianomaislupamenettelyä. Myös pihan pengerrysten ja leikkausten korkeusasemilla on merkitystä pintavesien kulkuun ja sitä kautta usein myös naapurikiinteistöjen olosuhteisiin. Myös vaikutus maisemaan voi olla merkittävä.


Tarvitaanko viranomaislupa

Lähtökohtaisesti lupa tarvitaan aina, kun rakennetaan uutta, vaihdetaan rakennusten käyttötarkoitusta tai uudistetaan rakenteita tai pintamateriaaleja. Aina kun rakennelmaan liittyy umpinainen katto, on lupa haettava jo henkilöturvallisuussyistä.

Tarvittavasta lupamenettelystä kannattaa aina olla yhteydessä suoraan kunnan rakennusvalvontaan ja sitten tarpeen mukaan naapurikiinteistöihin, jotta vältetään ikävät jälkiselvittelyt.

Kunnan rakennusjärjestyksestä löytyy usein myös mökkialueiden pihan rakentamista koskevia määräyksiä. Niitä voi olla esimerkiksi erilaisista katoksista, leikkimökeistä, huvimajoista ja puuvajoista. Myös laiturirakenteista ja rannan ruoppauksesta sekä puiden kaadosta voi olla omat määräykset. Ennen piharakennuksen hankintaa ja rakentamista kannattaa selvittää oman kunnan lupapolitiikka, sillä käytännöt vaihtelevat. Määräykset selviävät kunnan rakennusjärjestyksestä. 


Esimerkkejä lupakäytännöistä

 

  • Leikkimökki 2x2 m. Ei tarvitse lupaa
  • Pergola ja pieni kasvihuone ei tarvitse lupaa
  • Puukatos, huvimaja, grillikatos ja katettu terassi tarvitsevat luvan
  • Puita ei saa kaataa kaavoitetulta tontilta ilman lupaa, tutustu tästä puun turvalliseen kaatamiseen
  • Pienehköjä maatöitä ja korotuksia saa tehdä ilman lupaa, mikäli ei ole haittaa naapurille
  • Aita < 120 cm. Omalle puolelle ilman lupaa, rajalla naapurilupa, korkeammalle toimenpidelupa
  • Rannanruoppaus ja aallonmurtaja sekä laituri > 5 m jakokunnan lupa + toimenpidelupa. Rannan korottaminen jakokunnan lupa + maisematyölupa. Rantakaava-alueelle ei yleisimmin rakennelmia ilman lupaa.

Näiden virallisluonteisten rajoitusten jälkeen suunnittelukenttä onkin sitten vapaampaa.

Mökkipihan istutuksille ja kasvihuoneelle on hyvä löytää aurinkoinen ja mahdollisimman kivetön perustamispaikka. Uutta istutusmultaa on toki yleensä aina tuotava lisää, mutta maaperän kivillä on tapana nousta aina ylös. Kasveille tulisi riittää auringon valoa ja lämpöä alkukeväästä myöhäiseen syksyyn.


Pihakiveykset ja pengerrykset


Pihan päällystettävistä alueista on hyvä tehdä erillinen suunnitelma. Päällysteen valintaan vaikuttaa esimerkiksi kuormitus. Ajotielle on valittava paksumpi ja kantavampi pinnoite kuin kävelyalueille. Sisäänkäynnin, liikkumisalueiden ja oleskelualueiden pinnoitteen tulee kestää pesua ja harjausta. Pinnoite ei saa olla myöskään liukas. Hintaan vaikuttavat materiaali, materiaalin paksuus, pintakäsittely ja väri.

Onnistuneen pihakivetyksen perusta on huolellisesti tehty pohjatyö. Mikäli maaperä on routivaa maa-ainesta, kuten esimerkiksi savi, siltti, hiesu ja runsaasti hienoainesta sisältävä moreeni, maa-aines on vaihdettava routimattomaksi maa-ainekseksi routarajaan asti tai maapohja on suojattava routaeristeillä.

Kun pihakivetys rakennetaan routimattomalle pohjamaalle, päästään helpommalla. Poistetaan vain humuspitoinen maa-aines, suuret kivet ja kannot. Pohjalle levitetään 15 cm sorapatja, joka muotoillaan ja tiivistetään. Muotoillun sorapatjan päälle levitetään 2 – 3 cm paksu asennushiekka, jonka päälle pihakivet ladotaan ja tiivistetään ohjeen mukaisesti. Valmiin päällystetyn alueen kallistuksen tulee olla vähintään 2 % eli 2 cm/metri.

Viettäville piha-alueille joudutaan usein tekemään myös muurirakenteita tai pengerryksiä, joilla saadaan enemmin käyttökelpoisempia tasaisia alueita. Pohjatyöt on tässäkin tehtävä huolella. Routiva perusmaa on vaihdettava routimattomaksi tai suojattava routaeristeellä. Mikäli pihamuuri rakennetaan routimattomalle pohjamaalle, päästään helpommalla. Poistetaan vain humuspitoinen maa-aines, suuret kivet ja kannot. Pohjalle levitetään ja tiivistetään 20 cm kerros murskesoraa (0 – 32 mm) ja asennushiekka, jonka päälle muurikivet tai luonnonkivistä tehtävä pengerrys ladotaan. Korkea pengerrys voi vaatia maisematyöluvan. Asia kannattaa varmistaa etukäteen kunnan rakennuslupavirastosta.

Pihavajoista, leikkimökeistä ja autokatoksista on tarjolla runsaasti valmiita elementtitoimituksia, joista on valittavissa sopivat mallit erilaisiin tarpeisiin. Rannalle rakennettaessa on syytä olla tarkkana kunnassa vaadittavan lupamenettelyn osalta.

Nämä piharakennukset tulee sijoittaa ranta- tai asemakaavassa määrätylle rakennusalalle sekä ottaa huomioon rakennusmääräysten ja rakennusjärjestyksen etäisyydet muista rakennuksista ja naapureista.

Pihatuotteita Rautian valikoimista: