Pidä tuhoeläimet ulkona

Pidä tuhoeläimet ulkona

Syksyllä lämpötilan laskiessa alkavat jyrsijät hakeutua helpommin sisätiloihin. Varautuminen kannattaa aloittaa hyvissä ajoin ennen pakkasia jos mahdollista. Joka tapauksessa torjuntatoimenpiteitä on hyödyllistä tehdä ennen talvikautta – varsinkin jos mökki jää talvella tyhjilleen. Myös linnut ja oravat saattavat aiheuttaa ongelmia, jos ne pääsevät mökin rakenteisiin.

Jyrsijät hakeutuvat sisätiloihin ruokaa ja lämpöä etsiessään. Niiden pääsy sisätiloihin estetään tiivistämällä rakennuksen rakenteiden rakoja, halkeamia ja väljiä läpivientejä. Hiiri mahtuu kulkemaan reilusti alle sentin kokoisesta, jopa 6 millimetrin raosta tai reiästä, joten sokkelia ja alapohjaa pitää tutkia hyvin tarkoin. Hiiret ja rotat ovat myös taitavia kiipeilijöitä ja ne voivat kiivetä pitkin pystysuoraa seinää tai syöksytorvea pitkin katolle ja kattorakenteisiin, jolloin sielläkin olevat raot ja aukot tulisi saada tiivistettyä. Muista myös viemäreiden ja ilmanvaihtoputkien suuaukkojen sulkeminen riittävän tiheällä teräsritilällä talvikauden ajaksi.

Jyrsijät levittävät virtsansa ja ulosteidensa välityksellä tauteja. Ne jyrsivät sähköjohtoja ja vahingoittavat rakennusmateriaaleja. Pahimmillaan sähköjohdon jyrsiminen voi aiheuttaa oikosulun ja tulipalon. Jyrsijät pilaavat ruokatarvikkeet, joihin ne ovat päässeet näykkimään. Lisäksi ne voivat aiheuttaa vahinkoa huonekaluille, joihin ne saattavat jyrsiä lämpimän pesäpaikan itselleen tai viedä pehmikettä muualla sijaitsevaan pesään.

Mikä jyrsijöitä houkuttelee

Pihalla sijaitsevat avokompostit ovat jyrsijöiden suosikkikohde. Jos näet kompostissa hiiren tai rotan, voit olla varma, että niitä löytyy vähintään kymmenen lisää ja sinulla on jyrsijäongelma ratkaistavanasi. Jyrsijäpari saattaa vuoden aikana tuottaa kymmeniä, ja jopa satoja poikasia, joten ongelma voi nopeasti laajentua. Kompostijätteet sekä mm. Pahvi- ja paperijäte tuleekin sijoittaa kestävästä materiaalista valmistettuihin suljettuihin kompostoreihin ja jäteastioihin, joihin jyrsijät eivät pääse.

Jos jyrsijöitä ilmaantuu pihapiiriin, on melko todennäköistä, että ne pyrkivät hakeutumaan myös sisätiloihin. Sisätiloihin ei saisi tämän vuoksi jättää minkäänlaisia ruokatarvikkeita, jotka voivat houkutella pyrkimään sisään. Tai jos jotakin ruokatarvikkeita mökille talvikaudeksi jää, pitää ne olla pakattuina esimerkiksi metallisiin säilytysastioihin, joita jyrsijät eivät pysty jyrsimään rikki.

Jyrsijöiden torjunta

Rotta, kotihiiri ja metsähiiri ovat tyypillisimmät ongelmajyrsijät. Jyrsijöiden torjuntaa kannattaakin tehdä pitkäjänteisesti ja jatkuvasti. Säännöllisillä torjuntatoimilla estetään jyrsijäkannan kasvu.


Jyrsijöiden torjunnassa suositeltavin tapa on erilaiset ansat ja pyydykset. Sijoita syötillä varustettuja pyydyksiä mökille suojaisiin paikkoihin, joihin muuta eläimet eivät pääse. Tarkista niitä säännöllisesti mökillä käydessäsi ja lataa pyydykset pois lähtiessäsi. Älä kuitenkaan jätä pyydyksiä mökin sisätiloihin, jos olet pitkään poissa, koska pyydykseen jääneet eläimet saattavat aiheuttaa hajuhaittoja, jos pyydystä ei tyhjennetä säännöllisesti. Yleensä loukut tulisikin tyhjentää kerran vuorokaudessa tai vähintään muutaman päivän välein.

Jyrsijöitä voidaan myös myrkyttää. Myrkyt sijoitetaan samoin kuin loukut, suojaiseen paikkaan, johon muut eläimet ja lapset eivät pääse. Hyviä paikkoja yleensä ovat rakennuksen perustuk-sissa ja kellareissa olevat tilat, joiden kautta jyrsijät saattavat yrittää kulkea rakennuksen sisätiloihin. Kulkureittejä voi etsiä jyrsijöiden ulostejätösten perusteella. Kaupoissa myydään pieniä syöttiasemia, joissa on reiät jyrsijöiden kulkua varten. Myrkky voidaan laittaa myös itse tehtyyn astiaan, jossa on sopivat pienet reiät, joista jyrsijät pääsevät kulkemaan sisään.

Myrkkyä syöneelle jyrsijälle tulee jano, jolloin eläin hakeutuu paikkaan, jossa on vettä. Näin jyrsijät yleensä kuolevat rakennuksen ulkopuolelle, eivätkä jää rakenteisiin tai sisätiloihin aiheuttamaan hajuhaittoja. Myrkyttämistä voidaan tehdä rinnakkain loukkupyynnin kanssa ja se toimii myös silloin mökki jää pitkäksi aikaa tyhjilleen. Myrkkypakkausten käyttöohjeet on luettava tarkasti ja toimittava niiden mukaisesti.

Elektroniset karkottimet

Jyrsijöitä voidaan karkottaa myös elektronisilla laitteilla, jotka erilaisilla ihmisten kuuloalueen ulkopuolella olevilla äänisignaaleilla pelottavat jyrsijät pois lähialueelta. Tällaisia karkottimia on sekä sisätiloihin että pihamaalle sijoittetaviksi ja niiden vaikutusta ja tehoa kannattaa kokeilla muiden keinojen kera.

Linnut ja oravat

Huolehdi, että mökin rakenteissa ei ole sen tyyppisiä aukkoja, joista linnut ja oravat voivat päästä esimerkiksi kattorakenteisiin. Varsinkin oravat saattavat aiheuttaa paljonkin tuhoa aluskatteessa ja katteen tai yläpohjan lämmöneristyksissä. Myös pitkään käyttämättömänä seisovan mökin hormit saattavat kiinnostaa lintuja. Kovin yleistä ei tämä ei kuitenkaan ole, mutta hormien päähän voi kuitenkin olla hyvä laittaa teräsverkko estämään eläinten pääsy hormiin. Hiirien ja rottien pääsy tuuletushormin kautta sisään onnistuu myös helposti, joten verkon silmäkoko on syytä olla alle 5 mm. Yleensä rakenteisiin asennettava teräsverkko on paras este myös linnuille ja oraville. Verkkoa voi käyttää myös katon tuuletusraon sulkemisessa.

Muista myös varautua kevään muurahaisiin

Keväällä lumien sulaessa myös muurahaiset heräilevät. Usein ensimmäiset muurahaiset ilmestyvät lumikinosten sulaessa ja kevätauringon paistaessa. Silloin on myös oikea aika muurahaistorjunnan aloittamiselle. Varaa siis kevääksi muurahaissirotteet ja rasiat valmiiksi ja laita ne paikalleen mökillä heti kevään ensikäynnillä. Ajoissa aloitettu myrkytys estää kantaa paisumasta ja ongelma saadaan heti kuriin, eikä muurahaisten määrä ehdi nousta suureksi. Myrkyt eivät vaikuta heti saman tien, vaan ne alkavat tuhota pesäyhteisöä vähitellen ja yleensä muutaman viikon kuluessa työläismuurahaiset ovat kantaneet pesän ruokkimiseen riittävästi myrkkyä niin, että koko yhteisö tuhoutuu. Sen jälkeen ongelma on ainakin samalle kesälle ratkaistu. Uusia muurahaisia ei pitäisi ilmaantua ainakaan ennen seuraavaa kevättä. Ja säännöllisellä myrkyttämisellä saattaa ongelma ratketa pidemmäksikin aikaa.

Nitistä näillä tuholaiset, tutustu tuotteisiin: