Laiturit ja terassit

Laiturit ja terassit

Monet laiturirakenteet ovat jälleen olleet talven kuntotestissä. Ensin rakenteita ovat koetelleet syysmyrskyt ja heti perään liikkuvien jäiden voima. Paikoillaan olevaksi tarkoitettu laituri, jonka talvijäät ovat rikkoneet, on yleensä suunniteltava ja tehtävä uudelleen paremmin toimivilla rakenneratkaisuilla.

1. Kiinteät laiturit
2. ponttonit/kelluvat/siirrettävät
3. pihaterassit
4. Portaat ja kulkureitit

Mökkilaitureina on periaatteessa käytössä neljä erilaista kevytrakenteista laiturityyppiä. Suosiotaan lisäävät jatkuvasti kelluvat ja kevyet muoviponttonilaiturit, joita on suojaisissa paikoissa helppo käyttää ja huoltaa. Näistä löytyy runsaasti myös valmiiksi tuotteistettuja kaupallisia malleja.

Toisena kevyenä laiturityyppinä ovat pylväslaiturit. Pylväsrakenteena voi olla pohjaan juntattavat puupaalut joiden varaan rakennetaan laiturikansi. Pylväs voi myös lähteä leveän pohjalevyn päältä, joka asettuu tukevasti kantavalle pohjalle. Myös pylväslaitureita valmistetaan kaupallisina malleina. 

Mikäli karikkoista rantaa joudutaan koneellisesti ruoppaamaan, kasataan kivet usein aallonmurtajaksi. Tämän kivivallin ulkonäköä voidaan hieman naamioida päälle rakennettavan laiturikannen avulla.

Sitten neljäntenä mallina kovan karikkoisen pohjan päälle voidaan tehdä myös ns. arkkulaituri, jossa laiturikansi tukeutuu kivillä täytetyn arkkurakenteen varaan. Sopiva laiturityyppi valitaan käyttötarpeen, rannan olosuhteiden, pohjatyypin ja huoltomahdollisuuksien mukaan.


Ponttonilaiturit

Ponttonilaituri on suojaiselle ja riittävän syvälle rannalle varma valinta, joka ei oikein toteutettuna tuota ikäviä yllätyksiä. Laiturin kansi on aina sopivalla korkeudella veden pinnan korkeudesta riippumatta. Huoltotoimenpiteinä on jokasyksyinen nosto maihin ja keväällä ankkurointi takaisin veteen. Kevyt laiturirakenne voidaan helposti vetää taljoilla tai vinssillä aluspuiden varassa rannalle talvehtimaan. Suojaisessa paikassa, jossa ei ole vaaraa liikkuvista jäistä voidaan ponttonilaituri jättää harkinnan mukaan talveksikin paikoilleen. Takuuta ei kuitenkaan yleensä anneta kevyiden laiturirakenteiden talvehtimiselle. Muovirakenteinen ponttoni kestää jäätymisen, mutta laiturin runkorakenne ei kestä rantajäiden liikettä.

Veteen laskun yhteydessä laituri ankkuroidaan ulkopäästään ristiin ketjujen ja betonipainojen avulla. ketjulle tulisi olla pituutta noin 4 -5 kertaa veden syvyys, jotta riittävä pito saavutetaan. Laituri kiinnitetään rantaan kulkusillan avulla. Reilun mittaiset ketjut ja painoankkurit voidaan jättää talveksi pohjaan paikoilleen kun laituri vedetään syksyllä maihin. Kansirakenteet kannattaa tehdä valmiiksi kyllästetystä puutavarasta. Märkä kyllästetty puutavara syövyttää nopeasti metalleja, joten haponkestäviä ruuveja ja kiinnikkeitä kannattaa aina käyttää.


Paalulaiturit

Tehdastekoisen paalulaiturin pylväät tukeutuvan riittävän kantavalle pohjalle laskettavan leveän pohjalevyn varaan. Pylväiden varaan tukeutuvaa kansirakennetta voidaan nostaa ja laskea käsisäädöllä veden korkeusvaihteluiden mukaan. Tehdasvalmisteinen paalulaituri puretaan talveksi ja puurakenteet pestään sekä käsitellään puuöljyllä kuten ponttonilaitureissakin.


Arkkulaiturit

Mikäli rannan pohja on kivinen ja karikkoinen voi rantaan soveltua ns. arkkulaituri. Ennen arkkukehikot veistettiin hirrestä siten, että arkku kapeni joka sivultaan yläreunaa kohti. Jäät eivät veden noustessa rikkoneet aivan niin helposti ylöspäin kapenevaa arkkurakennetta. Arkku täytettiin ki-villä ja päälle rakennettiin laiturin kansi. Joskus laiturin ulkopäätä tukeva arkku on rakennettu betonisista kaivonrenkaista, jotka on täytetty kivillä. Arkun alustan on oltava tasainen ja kantava, jotta rakenne ei sorru. Sortunutta rakennetta ei juuri voida huoltaa eikä korjata, joten edessä on yleensä uuden laiturin rakentaminen.

Helpoin sovellus kovalle pohjalle tehtävästä arkkulaiturista on sopivan korkuisten A-pukkien varaan nostettava kansirakenne. Tukipukkien välimatka voi noin 2-3 metriä, jotta nosteltavista kan-sirakenteista ei tulisi liian raskaita. A-pukkien tukijalat voi kiinnittää pohjalevyihin, joiden päälle laskettavat betonipainot tukevoittavat laituria. Tämä syksyisin maihin nostettava rakenne toimii suojaisilla vesillä.

Tonttiin kuuluvaa vesialuetta ei saa täyttää eikä tontin luonnollista rantaviivaa muuttaa ilman ra-kennusvalvontaviranomaisen lupaa.

Mikäli karikkoinen ranta vaatii ruoppausta ja aallonmurtajaa, kannattaa laiturirakenne yleensä tehdä aallonmurtajan päälle. Rannan ruoppaus ja aallonmurtajan rakentaminen edellyttävät vesialueen omistajan lupaa ja viranomaislupaa.

Terassien rakentaminen

Terassi antaa parhaimmillaan hyvän toiminnallisen yhteyden talon sisätilojen ja piha-alueen välille. Tässä tehtävässä terassi palvelee hyvin esimerkiksi ruokailu-, oleskelu- ja pesutilojen jatkeena. Rakennusluvan tarve on selvitettävä ennen terassin rakentamista. Rakentamisen määräyksiä on kuitenkin noudatettava aina, oli sitten kyseessä lupaa edellyttävä hanke tai ei.

Terassin rakenteissa on huomioitava erityisesti liikkumisen turvallisuus. Terassin reunalle on rakennettava avokaide, mikäli putoamiskorkeus on 50 – 70 cm. Kaiteen korkeus on oltava 1 metri ja kaide on varustettava suojaosalla, mikäli putoamiskorkeus on yli 70 cm. Kattamattoman ulkoportaan nousu saa olla korkeintaan 13 cm ja etenemän on oltava vähintään 39 cm.

Terassirakenne kannattaa tehdä alta hyvin tuulettuvaksi ja kasvillisuudesta vapaaksi. Painekyllästettyä tai lämpökäsiteltyä puuta kannattaa käyttää, kun kohde on alttiina jatkuvalle säärasitukselle. Painekyllästetty puutavara kestää parhaiten kosteudelle alttiissa kantavissa rakenteissa. Lämpökä-sitelty puutavara soveltuu puolestaan nopeammin kuivuviin ohuempiin ja pintakäsiteltäviin rakenteisiin.

Terassirakenteiden käyttö edellyttää usein myös portaiden rakentamista. Portaita perustettaessa tarvitaan kivimurskeen lisäksi maakosteaa betonia muodostamaan portaille riittävän tukevan alus-tan. Portaiden kävelymukavuus on yleensä hyvä, kun noudatetaan laskentakaavaa 2 x nousu + etenemä = 61 - 65 senttiä. Askelmat kallistetaan hieman eteenpäin, jolloin kulku on miellyttävämpää ja talvella jäätyvä vesi ei tee portaita liukkaiksi. Rakennusmateriaaliksi soveltuu painekyllästetty puutavara. Tähän tarkoitukseen löytyy myös valmiita kiviaskelmia.

Tutustu näihin tuotteisiin: