Energiaa ja sähköä mökille

Energiaa ja sähköä mökille

Uusi mökkirakennus tulee nykyisin miltei poikkeuksetta jonkintasoisen sähköistyksen piiriin. Mikäli mökki kuuluu paikallisen sähköntoimittajan alueelle, tuodaan tontille yleensä sähkökeskus, josta mökkiläisen valitsema urakoitsija jatkaa rakennuksen sähköasennustöillä. Jos mökki ei kuulu sähköverkon piiriin, tehdään yleensä ainakin osittainen sähköistys aurinkopaneeleita hyödyntäen.

Sähkön käyttö lisääntyy myös vanhoilla mökkikiinteistöillä, joten sielläkin joudutaan usein liittymään verkkoon tai laajentamaan sähköasennuksia vastaamaan uusia käyttötarpeita.

Suunnittele ensin

Mökin sähköistyksen suunnittelu on edettävä samanaikaisesti muiden rakennuksen suunnittelun osa-alueiden kanssa. Paikalliselta sähköyhtiöltä saa tiedon liittymän hinnasta sekä sähkölinjan rakentamisesta esimerkiksi tontille asennettavaan sähkökeskukseen saakka. Tonttikeskus toimii hyvin rakentamisen/remontin aikaisena sähkökeskuksena, jolloin erillistä työmaakeskusta ei tarvita. Keskukselta eteenpäin rakennettavien sähköasennusten suunnittelun hoitaa rakennuttajan valitsema sähkösuunnittelija. Sähköjärjestelmien mitoitus määräytyy taloon tulevan sähkövarustuksen mukaan. Suurimmat kulutusvaraukset ovat sähkölämmityksellä, lämminvesivaraajalla ja sähkökiukaalla. 

Mökin lämmitysjärjestelmä kannattaa suunnitella helposti ohjattavaksi, jolloin peruslämmön säädöt ja seuranta onnistuvat helposti myös langattomasti esimerkiksi puhelimen avulla.

Mökin sähköistys etenee seuraavassa järjestyksessä:

  • Ota yhteyttä paikalliseen sähköä toimittavaan sähköyhtiöön, saat seikkaperäisen ohjeistuksen sähköverkkoon liittymisestä.
  • Mieti tuleva sähkön kulutuksesi.
  • Teetä sähkösuunnitelma.
  • Tee liittymissopimus.
  • Valitse sähköurakoitsija.
  • Huolehdi työmaan sähkön saannista.
  • Kilpailuta sähköyhtiöitä ja tee sähköntoimitussopimus.
  • Tilaa kytkentä jakeluverkkoon.

 

Auttaako aurinko?

Huomattava osa mökeistä rakennetaan edelleen valtakunnallisen sähköverkon ulkopuolelle, jolloin sähkö tuotetaan aurinkopaneeleiden ja osittain polttomoottorikäyttöisen generaattorin avulla.

Perusaurinkopaneelipaketin saa 1000-1500 eurolla. Siinä on noin 100 watin aurinkopaneeli, joka varaa akkuja. Tällainen järjestelmä tarjoaa virtaa televisiolle ja muutamalle energialampulle. Jos haluaa käyttää lisäksi jääkaappia, muutamia kodinkoneita sekä kattavaa sähkövalaistusta, tarvitaan isompi järjestelmä, jonka hinnaksi tulee noin 4000 euroa.

Sähköliesi ja –uuni vaativat suuren tehon joten aurinkopaneeli ja akkujärjestelmää ei yleensä ole järkevää mitoittaa tälle kulutustasolle. Sähköverkon ulkopuolisilla mökeillä kannattaakin varautua kaasulieden hankintaan. Nykyaikainen kaasuliesi on varustettu liekinvarmistimilla, joka katkaisee kaasun tulon, jos liekki sammuu. Itse voi tehdä vain niin sanotun letkuasennuksen, jolloin letkun pituus saa olla enintään 1,2 metriä ja vain yhteen käyttölaitteeseen. Kiinteät asennukset tulee aina teettää hyväksytyllä kaasuasennusliikkeellä. Esimerkiksi kun kaasupullo asennetaan rakennuksen ulkopuolelle tai letku ylittää 1,2 metriä, asennustyö pitää antaa ammattilaisen tehtäväksi.

 

Valaistus lisää viihtyisyyttä

Mökin piha-alueen ja sisätilojen rajattu valaistus voidaan hoitaa yksinkertaisella ja edullisella aurinkopaneelijärjestelmällä. Aurinkopaneeli lataa suoraan valaisimeen kiinnitettyä litium akkua. Yksinkertaisuudestaan järjestelmä soveltuu kesämökeille, rantasaunoihin, varastoihin ja vaikka ulkohuusiin missä on ennen ollut turhan hämärää. Valaisimessa on useampi kirkkausasento, jolla voidaan säädellä päivittäisen latauksen käyttöaikaa. Järjestelmää voi vapaasti laajentaa hankkimalla useampia yksiköitä ja liittämällä ne yhteen. Kaupan on myös pihavalaisimia, jotka sisältävät kiinnitysvarren, valaisimen, akun ja aurinkopaneelin. Näiden valaisuteho ja akun kapasiteetti ovat heikohkoja.

Peruslämpöä talvella

Talviaikana mökille olisi hyödyllistä saada pieni peruslämpö ja hieman tehostettua ilmanvaihtoa pitämään rakenteet ja varusteet kuivina. Ilman näitä toimenpiteitä mökin ilma ei juurikaan vaihdu kuin tuulen paineen vaikutuksesta. Myös sisälämpötila seuraa pienellä viiveellä ulkolämpötilan muutoksia. Tässä tilanteessa rakenteet ja sisällä olevat varusteet kuten esim. vuodevaatteet keräävät kosteutta.

Sähköverkon alueella olevassa mökissä voidaan pienitehoisella sähköpatterilla varmistaa, että mökin sisälämpötila on ulkolämpötilaa korkeampi. Edullisella etäohjaimella voidaan lämpöitlaa kohottaa tarpeen mukaan ennen mökin käyttöönottoa.

Sisäilma kiertämään

Myös sähköverkon ulkopuolisilla mökeillä voidaan rakenteiden kuivana pysymistä varmistaa. Markkinoilla on muutama laite, joiden toiminta perustuu laatikkomaiseen lämmön keräimeen, jonka läpi virtaavan ulkoilman aurinko lämmittää. Keräimen ilmatilasta johtaa tuloilmakanava mökin ulkoseinän läpi sisätilaan. Kanavassa oleva puhallinmoottori käynnistyy sähköä kehittävän aurinkokennon avulla ja puhallin siirtää keräimen lämmittämän ilman rakennuksen sisälle.

Vallitseva valo riittää pilviselläkin säällä antamaan hieman virtaa puhallinmoottorille ja talon ilma alkaa vaihtua. Syys- ja kevätaurinko lämmittävät tehokkaasti keräimen ilmatilaa, jolloin tuloilma on kuivaa ja pystyy hyvin kuivattamaan huoneilmaa. Tärkeää on, että poistoilmaventtiilit ovat avoinna, jotta ilma vaihtuu tasaisesti, eikä talon sisäilmasta tule ylipaineista ulkoilmaan ver-rattuna. Painesuhteiden kannalta hyvä ratkaisu olisi, mikäli puhallinmoottori voitaisiin kytkeä poistoilmakanavaan ja keräimen lämmittämä ilma tulisi sisätiloihin pienen alipaineen voimalla.

Lähimmästä Rautia-kaupasta saat merkkikohtaista tietoa mökille hankittavien energiajärjestelmien ja laitteiden hinnoista ja ominaisuuksista.