Rautakesko Oy:n #munsauna-arvonnan säännöt

1. Järjestäjät ja yhteistyökumppanit

Arvonnan järjestäjä:

Rautakesko Oy, Y-1643256-1
Tikkurilantie 10
01380 Vantaa

Arvonnan yhteistyökumppanit:
Rautakesko Oy:n Rautia-ketju

2. Arvonta

Arvonnassa arvotaan seuraava palkinto:

  • Kampanjan loputtua kuvan Instagramiin kampanjatunnisteella ladanneiden kesken arvotaan 1 kpl 400 euron lahjakortti Rautian remonttitarvikkeisiin ja/tai -palveluihin. Lahjakortti käy maksuvälineenä kaikissa Suomen Rautiakaupoissa.


Arvonnan järjestäjä maksaa palkintojen edellä mainitusta arvosta arpajaisveron. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi.

400 euron lahjakortin voittaja arvotaan 7.3.2016. Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti Instagramin viestipalvelun kautta. Jos voittajaa ei tavoiteta viiden arkipäivän kuluessa arvonnasta, arvotaan uusi voittaja. Arvonnan järjestäjä ei korvaa palkintoa, mikäli osallistujaa ei tavoiteta tai hän on antanut virheelliset yhteystiedot tai ne ovat epäselvinä tulkinnanvaraisia.

Voittajan nimi voidaan julkaista arvontaan osallistuneille osoitetuissa sähköposteissa, sekä järjestäjän ja yhteistyökumppaneiden Internet-sivustoilla, sosiaalisen median kanavissa ja muun kampanjatiedottamisen yhteydessä.

Palkinto lähetetään lahjakorttina voittajan pyydettäessä antamaan postiosoitteeseen. Lahjakortin voi käyttää missä tahansa Rautiassa lahjakortin voimassaoloaikana.

3. Osallistumiskelpoisuus

Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat 18 vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt lukuun ottamatta alla mainittuja poikkeuksia.

Arvontaan eivät saa osallistua Rautakesko Oy:n tai sen tytäryhtiöiden työntekijät eivätkä heidän perheenjäsenensä. Myöskään K-rauta-, Rautia- taikka K-maatalous-ketjuihin kuuluvien yritysten työntekijät tai heidän perheenjäsenensä eivät saa osallistua arvontaan.

Arvontaan saa osallistua ainoastaan omalla nimellä ja omalla sähköpostiosoitteella.

4. Osallistumisaika

Arvontaan voi osallistua 3.3.2016 mennessä, ellei toisin ilmoiteta. Arvonta voidaan myös lopettaa edellä mainittua päivämäärää aiemmin tai sen viimeistä osallistumispäivää voidaan siirtää eteenpäin. 400 € lahjakortin arvonta tapahtuu 7.3.2016.

5. Osallistuminen

400 € lahjakortin arvontaan voi osallistua Instagram-kuvapalvelussa. Arvontoihin osallistuvan henkilön tulee ladata Instagram-tililleen kuva omasta saunastaan kotonaan, mökillä tai vastaavassa ympäristössä, johon arvontaan osallistuvalla henkilöllä on käyttöoikeudet, sekä lisätä kuvaan tunniste #munsauna. Osallistujan Instagram-tilin tulee olla julkinen, jotta arvontaan voi osallistua.

Arvontaan osallistuvan henkilön on pyydettäessä annettava yhteystietonsa joka kerta.

6. Järjestäjän vastuu

Arvonnan järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä virallisissa säännöissä mainitun palkinnon kokonaisarvoa.

Verkossa toimiva osallistumissivusto toimii yleisimmissä Internet-selaimissa. Arvonnan järjestäjä ja arvonnan tekninen toteuttaja eivät vastaa kolmansista osapuolista johtuvista ongelmista, kuten ongelmasta yleisessä Internet-verkkoyhteydessä, arvontaan osallistuvan henkilön palomuurin tai virustorjuntaohjelmiston toiminnasta johtuvista ongelmista tai arvontaan osallistuvan henkilön tahallisesta tai tahattomasti haitallisesta käyttäytymisestä, eikä mistään näiden takia aiheutuneista vahingoista.

Arvonnan järjestäjä ja tekninen toteuttaja eivät ota myöskään vastuuta osallistujan tietokoneelle tai muulle omaisuudelle tulleista vahingoista tai viruksista, jotka ovat aiheutuneet sivuston käytöstä tai siihen kirjautumisesta tai tästä sivustosta ladatusta tai tästä sivustosta peräisin olevasta materiaalista, datasta, teksteistä, kuvista, videoista tai äänestä.

Palkinnon vastaanottaja vapauttaa Rautakesko Oy:n, arvonnan yhteistyökumppanit, osallistuvat vähittäismyynti­pisteet tai edellä mainittujen osapuolten yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan.

7. Henkilötietojen käsittely

Annetut tiedot talletetaan Rautakesko Oy:n palvelurekisteriin ja tietoja voidaan käyttää markkinointiin asiakkaan antaman suostumuksen mukaisesti. Rautakesko Oy:n palvelurekisterin rekisteriseloste löytyy osoitteesta:

https://www.rautia.fi/tietoa-rautiasta/rekisteriseloste/

Kilpailun osallistumisen yhteydessä antamiasi henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti. Kampanjan aikana kaikki siihen osallistuneet henkilöt voivat saada arvontaan liittyvää informaatiota sähköpostitse.

8. Tavaramerkit ja tekijänoikeudet

Kaikki tässä arvonnassa esiintyvä materiaali on suojattu tekijänoikeudella, ellei muuten ilmoiteta. Kaiken materiaalin käyttö on kielletty ilman Rautakesko Oy:n kirjallista lupaa.

Nämä arvontasäännöt koskevat kaikkia osanottajia. Osallistumalla tähän arvontaan osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää itselleen oikeuden sääntömuutoksiin. Arvontasääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee järjestäjä.

9. Muuta

Järjestäjä pidättää oikeuden mitätöidä kaikki sellaisten henkilöiden osallistumiset, jotka ovat osallistuneet kampanjaan käyttäen kiellettyjä keinoja, kuten tahallinen väärien tai virheellisten tietojen antaminen, koneellinen osallistuminen, tietoturvaväärinkäytökset jne. Osoitetusti kiellettyjä keinoja käyttäneiden osallistujien kaikki osallistumiset, myös näiden sääntöjen mukaisesti tehdyt, mitätöidään ilman eri ilmoitusta.