Lämmitä fiksusti – säästät energiaa ja ympäristöä

Lämmitä fiksusti – säästät energiaa ja ympäristöä

Lämmitykseen kuluu jopa puolet kodin energiankäytöstä. Siksi lämmitystavan ja -energian valintaan kannattaa paneutua huolella. Tehokas lämmönjakotapa ja tiivis rakenne varmistavat energiatehokkaan kokonaisuuden.

Energiatehokkaan kodin lämmitysratkaisut:

  • Huolehdi lämmitysjärjestelmän säädöistä
  • Mitoita lämmitysjärjestelmä oikein
  • Vaihda vanhat patteritermostaatit uusiin
  • Täydennä järjestelmää esim. ilmalämpöpumpuilla, aurinkopaneeleilla tai tulisijoilla
  • Pudota huonelämpötilaa

Lämmitysjärjestelmissä runsaasti vaihtoehtoja

Kerrostaloasujalle lämmitysratkaisu tulee usein annettuna, mutta uutta taloa rakennettaessa ja vanhaa saneerattaessa valittavana on monia erilaisia vaihtoehtoja.

Kaukolämpö on vaivaton ja ympäristöystävällinen lämmitysmuoto. Erillistä lämminvesivaraajaa ei tarvita.

Maalämpöpumput hyödyntävät maaperän pintakerrokseen tai vesistöihin sitoutunutta aurinkoenergiaa. Ilma-vesilämpöpumppu ottaa lämmitysenergiaa ulkoilmasta. Kumpikin siirtää lämmön vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään ja käyttöveden lämmitykseen.

Poistoilmalämpöpumppu ottaa lämmitysenergiaa talosta poistettavasta ilmastaj a siirtää sen tuloilmaan, lämpimään käyttöveteen tai vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään. Se huolehtii talon huonetilojen lämmityksen lisäksi ilmanvaihdosta.

Puukattiloissa käytetään polttoaineina pilkkeitä, halkoja ja haketta, pellettikattioloissa puolestaan puupellettejä. Kattilan kehittämä lämpö varastoidaan varaajaan. Erilaisissa hybridijärjestelmissä voidaan vaihtelevasti käyttää eri lämmitysmuotoja, kuten puukattilaa tai aurinkoenergiaa.

Integroidulla järjestelmällä tarkoitetaan yleensä passiivitalojen erittäin tehokkaalla lämmöntalteenotolla varustettuun ilmanvaihtokoneeseen liitettyä lämmitystä ja jäähdytystä. Tarvittava lisälämpö voidaan hoitaa laitteeseen liitetyllä lämmityspatterilla tai esimerkiksi lämpöpumpulla, aurinkolämpökeräimillä tai tulisijalla ja siihen liitetyllä savukaasukerääjällä. Järjestelmään voidaan liittää myös kesäaikainen jäähdytys.

Uuden talon lämmitysratkaisut

Uuden talon lämmitysjärjestelmä kannattaa suunnitella siten, että tilojen lämmitystä voidaan ohjata erikseen. Vesikiertoinen lämmönjakojärjestelmä mahdollistaa lämmitystavan vaihtamisen myös tulevaisuudessa.

Hankinta- ja käyttökustannusten lisäksi lämmitysjärjestelmän valinnassa on kiinnitettävä huomiota ympäristöystävällisyyteen, käytön vaivattomuuteen sekä myös tuleviin energiakustannuksiin.

Passiivitaloa voidaan lämmittää ilmanvaihtolämmityksellä, joka tuo lämmön huonetiloihin ilmanvaihdon tuloilman avulla. Laitteiden lämmöntalteenoton vuosihyötysuhteet ovat parhaimmillaan yli 75 prosenttia.

Vuonna 2012 voimaan astuvien rakentamisen energiatehokkuusvaatimusten myötä rakentajia ohjataan valitsemaan ympäristöystävällisiä energiamuotoja. Lämmitysjärjestelmä saattaa tulevaisuudessa vaikuttaa mm. kiinteistöjen verotukseen.

Pääsääntöisesti lämmitysjärjestelmän suuret investointikustannukset merkitsevät edullisia käyttökustannuksia ja edullinen investointi kalliita käyttökustannuksia. Maalämpö, ilma-vesilämpöpumput, pelletit ja aurinkoenergia ovat käyttökustannuksiltaan edullisia, ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja. Monilla paikkakunnilla on mahdollisuus ottaa käyttöön vaivaton ja ympäristöystävällinen kaukolämpö.

Vanhan talon lämmitysremontti

Vanhan talon lämmitysjärjestelmä voidaan uudistaa kokonaan, esimerkiksi kun vanha öljylämmitysjärjestelmä tulee vaihtoikään ja sen tilalle hankitaan maalämpö. Myös suorasähkölämmitystaloudessa lämmitysjärjestelmä voidaan vaihtaa, mutta silloin myös lämmönjakotapa joudutaan uusimaan. Lämmitysjärjestelmäremontin suunnittelee LVI-suunnittelija.

Ennen 1990-lukua suomalaiset pientalot lämmitettiin puukattiloilla, öljyllä tai suoralla sähköllä. Harvinaisempia olivat varaavat sähkölämmityskattilat ja maalämpö. Öljykattilan kohdalla uusimista kannattaa harkita jo 20 vuoden kuluttua ja polttimien vaihtoikä on 10-15 vuotta. Uusi öljylämmitysjärjestelmä saattaa kuluttaa vanhaan verrattuna kolmanneksen vähemmän öljyä. Kattilaa uusittaessa voidaan harkita myös useamman lämmitystavan yhdistävää hybridivaraajaa.

Suorasähkölämmitysjärjestelmällä ei ole suoranaista parasta ennen -päivämäärää. Uudet sähkölämmittimet kuitenkin kuluttavat vanhoihin verrattuna vähemmän energiaa ja ylläpitävät tasaisemman huoneenlämmön:

voit säästää jopa 20-30 prosenttia lämmitysenergiasta. Uusien patteritermostaattien avulla vuotuiset lämmityskustannukset voivat pienentyä jopa kahdeksan prosenttia.
Lisälämmitysjärjestelmät kaikkiin taloihin

Vanhat talon lämmitysjärjestelmän energiatehokkuutta voidaan kasvattaa merkittävästi ottamalla käyttöön lisälämmitysjärjestelmiä. Myös uutta rakentavan kannattaa pohtia, voidaanko ostoenergian määrää ja lämmityskustannuksia pienentää täydentävällä lämmitysjärjestelmällä.

Puuta polttava varaava tulisija on sähkökatkosten aikana ainut toimiva lämmitysjärjestelmä ja se voi tuottaa jopa kolmasosan normitalon lämmitystarpeesta. Nopeita ja tehokkaita ovat myös kamiina, kevyttakka tai kiertoilmatakka. Pellettitakat puolestaan polttavat pellettejä ja kierrättävät huoneilmaa lämmönvaihtimensa läpi.

Ilmalämpöpumpulla voidaan tuottaa 30-40 prosenttia huonetilojen lämmitysenergiasta. Myös aurinkolämpöpaneelit ovat varteenotettava vaihtoehto.

Pudota lämpötilaa

Huonelämpötilan pudottaminen kahdella asteella säästää noin 10 prosenttia lämmitysenergiakuluissa. Suosituslämpötila asuintiloissa on +20-22 astetta ja makuuhuoneissa +18-20 astetta. Varastoissa ja autotalleissa riittää +12 ja +5 astetta.

Lisätietoa: http://www.motiva.fi/rakentaminen/lammitysjarjestelman_valinta

LÄHDETIEDOT:
Lähteet: Motiva Oy, Pientalorakentamisen kehittämiskeskus ry
Teksti: Dakota Lavento
Kuvat: Valmistajat ja Shutterstock