Siirry sisältöön

Ole hyvä ja valitse kauppa nähdäksesi tuotteen hinnan.

Kaikki kaupat >>
Vertailu on tyhjä
Muistilistasi on tyhjä

Henkilötietolain 10§:n mukainen rekisteriseloste.
 

1. Rekisterinpitäjä

Nimi
Rautakesko Oy /  K-rauta, Rautia ja K-maatalous -ketjut ja -kauppiasyritykset
Yhteystiedot
Tikkurilantie 10
01301 Vantaa

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Nimi
Mervi Hentilä

Yhteystiedot
Tikkurilantie 10
01301 Vantaa
puh. 01053 032

3. Rekisterin nimi

Rautakesko Oy:n palvelurekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän sekä K-Plussa -järjestelmään kuuluvien yritysten asiakassuh-teen hoitamiseen, yhteydenpitoon ja suoramarkkinointitarkoituksiin, ellei asiakas ole kieltänyt tällaista tietojen luovutusta erikseen.
Lisäksi asiakkaan tietoja voidaan käyttää edellä mainittujen tahojen sähköiseen kohdennettuun markkinointiin, mikäli asiakas on antanut tähän suostumuksensa, sekä tilastollisiin ja palvelun kehittämistarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään Rautakeskon Oy:n, sekä K-rauta, Rautia ja K-maatalous -kauppiasyritysten toimesta asiakkaista, jotka liittyvät rekisteriin.

Rekisteröitäviä tietoja ovat:
Nimi ja yhteystiedot

Syntymäaika tai luottoasiakkailta henkilötunnus
Asiointikauppa
K-Plussa-kortin numero

Ostohistoria

Asiakassuhteen hoitamiseen liittyvä tieto
Asiakkaan ilmoittamat kiinnostuksenkohteet
Asiakkaan ilmoittama tieto projektista
Asiakkaan ilmoittamat markkinointisuostumukset/-kiellot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja hankitaan:

Rekisteröidyltä itseltään sähköisen liittymislomakkeen, tekstiviestin tai täytetyn paperilomakkeen kautta.

Väestörekisterikeskukselta, Suomen Asiakastieto Oy:ltä tai muulta luotettavalta taholta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan luovuttaa samaan konserniin tai taloudelliseen yhteenliittymään tai K-Plussa -järjestelmään kuuluvien yritysten suoramarkkinointitar-koituksiin, ellei asiakas ole kieltänyt tällaista tietojen luovutusta erikseen. Lisäksi asiakkaan tietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän lisäksi K-Plussa -järjestelmään kuuluvien yritysten sähköiseen kohdennettuun markki-nointiin, mikäli asiakas on antanut tähän suostumuksensa.
Henkilötietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA-alueen ulko-puolelle henkilötietolain ja luottotietojen käsittelyä koskevien säännösten mukaisesti. 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena. Tietojärjestelmä on täysin
suojattu ja rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan
sen käyttö kuuluu.

9. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (yhteystiedot mainittu kohdassa
2)

10. Markkinointiluvan peruminen

Rekisteröidyllä on oikeus peruttaa antamansa markkinointilupa ilmoittamalla siitä rekisterin pitäjälle.